treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
Widok Lublina wzorowany na widoku A. Hogenberga. opis analogicznie jak : S/G/271/ML. Przedstawienie niekolorowane, o zmniejszonej wysokości. Bezpośrednio nad wieżami kościołów jezuitów i Bramy Krakowskiej wstęga z napisem: LUBLIN in Pohlen, w miejscach karuszy herbowych pochylone tarcze. U dołu wprowadzone dwa pola z informacjami o Lublinie w jęz. niemieckim po lewej oraz legenda z oznaczeniami po prawej.

Lublin in Pohlen

Bodenehr, Gabriel

1710

Muzeum Narodowe w Lublinie

grafika - Widok na Wały Chrobrego - Ujęcie z przodu. Widok na Taras Hakena, obecne Wały Chrobrego w Szczecinie zza Odry, z dwoma głównymi budynkami: Muzeum Miejskiego po lewej i Rejencji (ob. Urząd Wojewódzki) po prawej stronie. Na I planie Odra widziana z Łasztowni z zacumowanymi przy zachodnim brzegu w kilku rzędach statkami pasażerskimi i holownikami. Głębokie odbicie statków i panoramy w lekko sfalowanej tafli wody. Na bulwarze nadbrzeżnym wydłużone, drewniane wiaty przystani i drobne postaci przechodniów oraz charakterystyczne latarnie flankujące masyw tarasu widokowego z niszą basenu na poziomie bulwaru. Na skrajach zadrzewionej ulicy wieńczącej wzgórze dwa kolumnowe pawilony ograniczające centralne założenie widokowe i porośnięte trawą boczne skarpy. W górnej części monumentalne budynki użyteczności publicznej: od lewej dwuwieżowy, wieloszczytowy gmach administracji rządowej, a po lewej siedziba muzeum (dawniej miejskiego, dziś narodowego) o zwartej bryle rozdzielonej pilastrami i zwieńczonej centralną, przysadzistą wieżą. Widok ujęty ze skosu umożliwia ukazanie części bocznych elewacji budynków.

Widok Hakenterrasse (obecnie Wały Chrobrego)

Andreas Jensen

około 1918

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Widok szpitala i Bramy Świętoduskiej w Lublinie. Po prawej perspektywicznie ukazana elewacja szpitala z renesansową attyką, w głębi przylegająca do murów szpitala brama z szerokim, półkolistym przejazdem w przyziemiu. Rysunek prowadzony miękką kreską.
Na odwrocie szkic Rynku w Kazimierzu Dolnym

Ruiny szpitala i Bramy Świętoduskiej w Lublinie

Gerson, Wojciech

1853

Muzeum Narodowe w Lublinie

Kościół Św. Wojciecha w Lublinie

Wyczółkowski, Leon

1918 — 1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/546/ML - Widok Zamku i ul. Kowalskiej w Lublinie. Na pierwszym planie widok ukazanej z góry ul. Kowalskiej, w głębi bryła Zamku od strony południowo-zachodniego narożnika oraz fragmenty baszty i kaplicy św. Trójcy. Wzdłuż ulicy sylwetki przechodniów i wóz konny. Przedstawienie szczegółowe, z precyzyjnie oddanymi detalami architektonicznymi. Utrzymane w tonacji szarości i beżu.

Zamek Królewski w Lublinie

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/539/ML - Widok kamienicy Sobieskich /Konopniców/ przy Rynku w Lublinie. Ukazana od strony fasady, dwupiętrowa, nakryta dwuspadowym dachem. Otwór wejściowy zamknięty półkoliście, okna w dekoracyjnych, manierystycznych obramieniach.

Dom niegdyś Familii Sobieskich

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/518/ML - Widok wieży ariańskiej w Wojciechowie wzniesionej przed 1527 r. przez starostę lubelskiego Jana Pileckiego. Założona na planie czworoboku, trójkondygnacyjna. Od strony północnej umocniona uskokowymi narożnymi szkarpami, z otworem wejściowym, do którego prowadzą schody. Od południa przylega przybudówka z klatką schodową. Przy wschodniej szkarpie niski mur z bramą wejściową. Na pierwszym planie rozległy teren, po lewej dwie rozmawiające kobiety, jedna siedząca z dzieckiem, po prawej drewniana, kryta strzechą chałupa.

Kaplica Aryiańska

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/517/ML - Widok kościoła parafialnego w Gołębiu p.w. św. Floriana i św. Katarzyny. Manierystyczny (1628-36) kościół fundowany przez Jerzego Ossolińskiego ukazany od południowego-zachodu, fasada dwuwieżowa, elewacja nawy bocznej rozczłonkowana rzędem półkoliście zamkniętych okien, powyżej rząd okien doświetlających nawę główną. Po prawej widoczny fragment domku Loretańskiego. Kościół ukazany zza wysokiego muru, po prawej przylegający do muru parterowy dom. Na pierwszym planie dwie rozmawiające ze sobą kobiety, po lewej idąca drogą postać.

Kościół w Gołębiu

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok Bramy Krakowskiej i Krakowskiego Przedmieścia w Lublinie w ujęciu perspektywicznym. Sylwetka bramy w głębi na osi, dominuje nad resztą architektury. Wieża nakryta barokowym hełmem z latarnią, przed nią połowę niższe przedbramie zwieńczone trzema cylindrycznymi wieżyczkami i krenelażem, w przyziemiu półkolisty przejazd. Przy północnej (lewej) stronie ulicy mury wypalonego kościoła i klasztoru karmelitów bosych i fragment nawy bocznej przylegającego do nich kościoła św. Ducha. Przed spalonym kościołem długi ciąg kramów. Po południowej (prawej) stronie kilka kamienic Krakowskiego Przedmieścia. Przed bramą i na ulicy sylwetki przechodniów. Ściany budynków z linearnie zaznaczonymi podziałami i detalami architektonicznymi.

Widok Bramy i Przedmiescia Krakowskiego w Lublinie

Dietrich, Fryderyk Krzysztof

1821

Muzeum Narodowe w Lublinie

Przód, rama

Dwa kozły wśród ruin

Kozły

nieznany

XVIII wiek

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Znaleziono 106 obiektów

Kolekcje

14

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd