treść serwisu

Medale i ordery historyczne Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zespół orderów i medali grupuje zabytki pochodzące głównie z terenu Europy. Na trzon zespołu składają się medale współczesne bite przez Mennicę Państwową od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku do dzisiaj. Niewielki odsetek stanowią polskie medale sprzed II wojny światowej i wcześniejsze. Ważnym składnikiem jest również grupa medali niemieckich wśród których ważne miejsce zajmują medale produkowane przez Firmę Menniczą Loos w XIX w. Z grypy orderów i odznaczeń warto zwrócić uwagę na medaliony z portretami książąt pomorskich Ernesta Ludwika z żoną z 1589 r. i Bogusława XIV z 1635 r., tzw. Gnnadenfennigi oraz na zespół odznaczeń po generale Franciszku Dzierżykraj-Morawskim (1783-1861) i jego synu Tadeuszu (1821-1888).

Obiekty

0
Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918-1921 - rewers; Okrągły medal z oczkiem do zawieszania na górze. W polu rewersu znajduje się dewiza w trzech wierszach: POLSKA SWEMU OBROŃCY, otoczona wieńcem z liści dębowych. Medal zawieszony na zastępczej wstążce w kolorze czerwonym.

Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918-1921

Dziedzicki, Antoni

1928 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medal Zwycięstwa i Wolności - Awers: w środku medalion z orłem państwowym (wzór z 1927 r. bez korony); w otoku napis majuskułą KRAJOWA RADA NARODOWA, pierwsze i trzecie słowo rozdzielone związanymi ze sobą liśćmi dębu z dwoma żołędziami. Zawieszenie z przylutowanego uszka i przewleczonego, zlutowanego kółeczka z gładkiego drutu. Wstążka z czerwonego rypsu.

Medal Zwycięstwa i Wolności

Mennica Państwowa

1946 — 1989

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Odznaka Grunwaldzka - ujęcie z przodu; Brązowa odznaka w kształcie tarczy normańskiej, ale z płaską górną krawędzią. Pole odznaki gładkie, lekko wypukłe, krawędzie szerokie, podniesione, w narożnikach u góry wychodzące w formie szpiców poza tarczę. W polu wypukłe dwa miecze zwrócone głowniami w dół, nad nimi napis w 3 wierszach: 1410 1945 / GRUNWALD / BERLIN. Zwieńczeniem odznaki jest orzeł wojskowy siedzący na górnej krawędzi tarczy Amazonek, umieszczonej w górnej części odznaki. Korpus orła wystaje nad tarczę odznaki - głowa mała, szyja i korpus pokryte

Odznaka Grunwaldzka

Spychalski, Marian

1961 — 1979

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medal Zasłużonym na Polu Chwały - ujęcie z przodu; Awers: na gładkim tle wizerunek Orderu Virtuti Militari; orzeł pośrodku krzyża bez korony. Medal zawieszony jest do czarnej wstążki z dwoma ciemnoniebieskim paskami.

Medal Zasłużonym na Polu Chwały

Wasilewski, Zenon

1945 — 1986

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medal za Udział w Walkach o Berlin - ujęcie z przodu; Oznaką medalu jest wykonany z metalu srebrzonego i oksydowanego krążek, na którego awersie umieszczony jest centralnie wizerunek orderu Krzyża Grunwaldu otoczony na krawędzi koła napisem: ZA UDZIAŁ W WALKACH O BERLIN. Medal zawieszony jest na czerwonej wstążce, z dwoma czarno-żółtymi paskami po bokach. Zawieszenie z przylutowanego uszka z kółeczkiem.

Medal za Udział w Walkach o Berlin

Kowalik, Wacław

1966 — 1974

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medal za Warszawę 1939-1945 - ujęcie z przodu; Okrągły krążek, na którego awersie w środku wytłoczony jest wizerunek syreny z tarczą i mieczem (z herbu Warszawy), w dolnej części zaś trzy fale. Wizerunek Syreny otoczony jest pierścieniem, na którym w dolnej części umieszczony jest napis: ZA WARSZAWĘ, a w górnej części oddzielonej od dolnej zniczami umieszczone są daty: 1939 – 1945, pomiędzy którymi znajduje się miecz Syreny. Medal posiada czerwoną wstążkę z żółtymi paskami po bokach.

Medal za Warszawę 1939-1945

Łoza, Stanisław

1947 — 1986

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Krzyż Partyzancki - ujęcie z przodu; Równoramienny, złocony krzyż z ramionami zakończonymi ornamentowym obramowaniem; na skrzyżowaniu ramion umieszczony jest orzeł, a na ramionach napis: ZA/POLSKĘ/WOLNOŚĆ/i LUD; Krzyż zawieszony jest na ciemnozielonej wstążce z czarnymi paskami po bokach. Zawieszenie z tłoczonego z medalem uszka i przewleczonego kółka.

Krzyż Partyzancki

Mennica Państwowa

1945 — 1986

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Krzyż Wojenny - ujęcie z przodu; Odznaczenie w formie krzyża równoramiennego z rozszerzającymi się ramionami i okrągłą tarczą pośrodku. Krawędzie ramion obustronnie płasko podniesione, pola ramion fakturowane. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się dwa skrzyżowane miecze, skierowane ostrzami do góry. Na awersie, na skrzyżowaniu ramion krzyża, medalion z głową Marianny (prawy profil) z czapką frygijską i wieńcem laurowym na głowie. W otoku medalionu u góry napis majuskułą: REPUBLIQUE FRANCAISE, u dołu dwie splecione gałązki wawrzynu. Wszystkie elementy awersu wypukłe. Zawieszenie w kształcie przewierconej kuli połączonej z górnym ramieniem krzyża występem z elementem floralnym i zlutowanego kółeczka. Wstążka zielona, z siedmioma czerwonymi pionowymi paskami, na której znajduje się doczepiona brązowa palma i złota gwiazda.

Krzyż Wojenny (Francja)

Albert Bartholomé

1917 — 1921

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medal Wojny 1939–1945 - ujęcie z przodu; Medal okrągły z poziomym uchwytem na wstążkę. na awersie lewy profil króla Jerzego VI w koronie. Napis w otoku majuskułą: GEORGIVS VI D: G: BR: OMN: REX ET INDIAE IMP:. Przy medalu niewłaściwa wstążka (barwy: zielono-rudo-czarna), pochodząca z medalu

Medal Wojny 1939–1945

Metcalfe, Percy

1945

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medal Obrony - ujęcie z przodu; Na awersie lewy profil króla Jerzego VI i napis majuskułą w otoku: GEORGIVS VI D: G: BR: OMN: REX F: D: IND: IMP. Przy medalu nieprawidłowa wstążka (biało-granatowo-czerwona) od medalu

Medal Obrony

Paget, Humphrey

po 1945

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medal Wojska - ujęcie z przodu; Oznaka medalu okrągła z krawędziami obustronnie płasko podniesionymi. Na awersie znajduje się stylizowany orzeł w koronie, siedzący na mieczu. Wstążka jedwabna, wypłowiała, obecnie w kolorze brązowym (pierwotnie ciemnoczerwona), przedzielona dwoma paskami białymi pośrodku oraz białymi paskami na brzegach.

Medal Wojska

1945 — 1946

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medal Za Długoletnią Służbę III stopnia - awers; wypukły wizerunek orła państwowego, wg wzoru z 1927, w otoku stylizowanego ornamentu: wieńca składającego się z przewiązanych u dołu dwóch wiązek kłosów zboża. W dolnej części medalu równolegle do podniesionej krawędzi tłoczony napis: ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ, przy czym słowa przedzielone rombami. Zawieszenie z przylutowanego, beczułkowatego uszka i przewleczonego kółeczka. Wstążka z mory jedwabnej, amarantowa z białym pionowym pasem z oryginalnym zapięciem na haftkę.

Medal Za Długoletnią Służbę III stopnia

Mennica Państwowa

1938 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medal nagrodowy Izby Rolniczej Prowincji Pomorze - rewers; Okrągły medal z kompozycją herbową i realistyczną, z uszkiem i koluszkiem. Na rewersie mężczyzna w fartuchu trzymający za uzdę konia, obok kobieta dojąca krowę, pośrodku stojący baran.

Medal nagrodowy Izby Rolniczej Prowincji Pomorze

Kawczyński, Max

1899

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medalion z wizerunkiem Adama Naruszewicza - ujęcie z przodu; Okrągły medalion z uchem i portretem męskim. Głowa mężczyzny zwrócona w prawo z włosami zaczesanymi do tyłu i podwiniętymi w luźny wałek. Z lewej strony napis: ADAM NARUSZEWICZ.

Medalion z wizerunkiem Adama Naruszewicza

Fabryka Mintera, Warszawa (1828-1881)

przed 1858

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medalion z wizerunkiem Klaudyny Potockiej - ujęcie z przodu; Okrągły medalion jednostronny z uchem. Na awersie wizerunek głowy kobiecej w prawym profilu z włosami w puklach. Z lewej strony wygrawerowany napis Claudyna Potocka. Poniżej przedstawienia wygrawerowana sygnatura autora.

Medalion z wizerunkiem Klaudyny Potockiej

d`Angers, David

1851 — 1950

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Medalion z wizerunkiem Karola Levittoux - ujęcie z przodu; Okrągły medalion jednostronny z wizerunkiem Karola Levittoux. Głowa Karola Levittoux w wieńcu dębowym w prawo. Na przecięciu szyi sygnatura Paris 1848. W otoku wygrawerowany napis: Charles Levittoux – Martyre Polonais [polski męczennik]. Poniżej głowy wygrawerowany napis w dwóch wierszach: à la mémoire de son frère Charles | Henri Levittoux [ku pamięci swojego brata Karola | Henryk Levittoux.

Medalion z wizerunkiem Karola Levittoux

Henryk Levittoux

1848

Muzeum Narodowe w Szczecinie

medalion historyczny; medal pamiątkowy - Ujęcie awersu. Na awersie popiersie księcia w wamsie, na którym szarfa przewieszona przez prawe ramię 3/4 w prawo. Wokół szyi bogato zdobiony kołnierz z koronką. W półotoku napis w tłumaczeniu: z łaski Bożej Bogusław książę szczeciński, pomorski, Kaszubów i Wenedów.

Medalion historyczny

Bogusław XIV, książę pomorski

około 1635

Muzeum Narodowe w Szczecinie

medalion historyczny; medal pamiątkowy - Ujęcie awersu. Na awersie popiersia książęcej pary w prawo. Mężczyzna (Ernest Ludwik) w zbroi, płaszczu udrapowanym na ramieniu, kobieta (Zofia Jadwiga) w kapeluszu z piórami i klejnotem na sukni - oboje z szerokimi kryzami. W podwójnym otoku napis w tłumaczeniu: Ernest Ludwik z Bożej łaski książę szczeciński, pomorski, Kaszubów i Wendów. Zofia Jadwiga z domu brunszwicko-lüneburskiego.

Medalion historyczny; medal pamiątkowy

Rapusch, Heinrich

1589

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Gwiazda Orderu Grobu Świętego - Ujęcie z przodu. Ośmiopromienna gwiazda o falistej strukturze promieni koncentrycznie biegnących do środka. W laurowym wieńcu przewiązanym wstążką krzyż jerozolimski o ramionach pokrytych czerwoną emalią ze złotą obwódkach po brzegach.

Gwiazda Orderu Grobu Świętego

Wielki Mistrz Zakonu Grobu Świętego

1851 — 1900

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Gwiazda Orderu Grobu Świętego - Ujęcie z przodu. Ośmiopromienna gwiazda o ażurowych, groszkowanych promieniach, koncentrycznie biegnących do środka. W laurowym wieńcu przewiązanym wstążką krzyż jerozolimski o ramionach pokrytych czerwoną emalią ze złotą obwódkach po brzegach.

Gwiazda Orderu Grobu Świętego

Wielki Mistrz Zakonu Grobu Świętego

1851 — 1900

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Order Grobu Świętego - Ujęcie rewersu. Krzyż laskowany w kątach którego cztery krzyże greckie. Ramiona krzyży pokryte czerwoną emalią ze złotą obwódkach po brzegach. U góry motyw floralny w którym uszko z podłużną zawieszką.

Order Grobu Świętego

Wielki Mistrz Zakonu Grobu Świętego

1851 — 1900

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Order Czerwonego Orła IV klasy - Ujęcie awersu. Krzyż maltański. Na awersie w środkowym medalionie, na białej emalii czerwony orzeł z wieńcem laurowym w szponach.

Order czerwonego Orła IV klasy

Wilhelm I, król Prus, cesarz Niemiec

1851 — 1900

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 38 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd