treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
N/Bn/1627/ML - Aw. W prostej ramce centralnie ozdobny owalny kartusz z treścią: Bank Polski / PIĘĆDZIESIĄT / ZŁOTYCH / Warszawa D. 28 SIERPNIA 1925 R. / PREZES BANKU / NACZELNY DYREKTOR / SKARBNIK
Odpowiednio podpisy: Stanisława Karpińskiego, Władysława Mieczkowskiego, Stanisława Orczykowskiego.
Po bokach kartusza postacie, z lewej sybmolizująca rolnictwo, z prawej przemysł. Oznaczenie nominału w rogach ramki i w kartuszu centralnie na środku u góry - 50 oraz słownie: PIĘĆDZIESIĄT  – ZŁOTYCH. W ramce na osi poziomej splecione litery: BP – BP. U dołu  seria i numer: Ser.A. – 0245678. Na marginesie znak wodny, popiersie króla Stefana Batorego i nadruk w kolorze czerwonym pionowo do góry: BEZ WARTOŚCI

Rw. W prostej ramce u góry napis: BANK POLSKI. Niżej dwa równoległe tonda z wizerunkami Banku Polskiego; w lewym stary budynek z 1828 r. (na Placu Bankowym), w prawym budynek z okresu międzywojennego przy ul. Bielańskiej. Tonda rozdzielone kaduceuszem - atrybutem Hermesa, boga handlu. Nad tondami skośnie oznaczenie nominału - 50, poniżej splecione litery BP. Niżej w ramce napis: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH. U dołu godło państwa polskiego, bo bokach ramki z napisami; z lewej: BILETY / BANKU POLSKIEGO / SĄ PRAWNYM / ŚRODKIEM PŁATNICZYM / W POLSCE
z prawej: PODRABIANIE - USIŁOWANIE / PODRABIANIA - PUSZCZANIE / W OBIEG - LUB - USIŁOWANIE / PUSZCZANIA W OBIEG / PODROBIONYCH BILETÓW / BANKU POLSKIEGO PODLEGA / KARZE CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA
Oznaczenie nominału w ramce na osi poziomej w tondach: 50 – 50. Czerwony poziomy nadruk: WZÓR
Na marginesie znak wodny, popiersie króla Stefana Batorego i pionowy czerwony nadruk skierowany do dołu: BEZ WARTOŚCI

50 złotych - wzór

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

1925

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/788/ML - Aw. Z prawej, w nieforemnym osmioboku, portret Dabrówki wg Jana Matejki. Niżej, na tle giloszowej ornamentyki, oznaczenie nominału - 2. Z lewej u góry w ramce: BANK POLSKI; niżej w polu: DWA / ZŁOTE / WARSZAWA D. 26 LUTEGO 1936 R. / PREZES BANKU / NACZELNY / DYREKTOR – SKARBNIK
Podpisy, odpowiednio: Adam Koc, Leon Barański, Stanisław Orczykowski
U dołu w ramce: DWA ZŁOTE
W lewym górnym rogu monogram: BP; w dolnym na tle ornamentu giloszowego wartość: 2
Seria i numer: DS 6225279

2 złote

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

1936

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1743/ML - Aw. W lewym marginesie znak wodny - popiersie Stefana Batorego w profilu w prawo i z oznaczeniem nominału: 50 / ZŁ. W podwójnej ramce w rogach wartość: 50; po bokach na osi poziomej monogramy BP. W polu centralnym  kartusz, zwieńczony okrągłą zdobioną tarczą z wartością 50, z zakomponowaną treścią: Bank Polski / PIEĆDZIESIĄT / ZŁOTYCH / WARSZAWA D. 1 WRZEŚNIA 1929 r. / PREZES BANKU / NACZELNY DYREKTOR – SKARBNIK
Podpisy, odpowiednio: Władysław Wróblewski, Władysław Mieczkowski, Stanisław Orczykowski
U dołu seria i numer: Ser. E W. – 9648411

Rw. W prostej ramce z motywami roślinnymi w tondach budynki Banku Polskiego; z lewej stary budynek z 1828 r. na Placu Bankowym, z prawej nowy z okresu międzywojennego przy ul. Bielańskiej. Przedstawienia przedzielone kaduceuszem atrybutem Hermesa i rogami obfitości. Nad tondami, po przekątnej, oznaczenie nominału - 50, a niżej monogramy BP
Od góry napis: BANK POLSKI / PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH. Niżej w ramkach; z lewej: BILETY / BANKU POSLKIEGO / SĄ PRAWNYM / ŚRODKIEM PŁATNICZYM / W POLSCE; z prawej: PODRABIANIE - USIŁOWANIE / PODRABIANIA - PUSZCZANIE / W OBIEG - LUB - USIŁOWANIE / PUSZCZANIA W OBIEG / PODROBIONYCH BILETÓW / BANKU POLSKIEGO PODLEGA / KARZE CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA
Po bokach na osi poziomej tonda z oznaczeniem nominału: 50

50 złotych

Gaspe, Eugene

1929

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1626/ML - Aw. W prostej ramce tło z motywami roślinno-geometrycznymi. Centralnie od góry w łuku: BANK POLSKI / PIĘDZIESIĄT ZŁOTYCH; niżej poziomo: WARSZAWA dn. 28 Lutego 1919 roku. / Dyrekcja Banku Polskiego. 
Podpisy: Zygmunt Chamiec, Stanisław Karpiński. Niżej dwa ozdobne tonda; z lewej z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, z prawej znak wodny z podobizną wodza z profilu oraz ręcznie odbitym kolejnym numerem wzoru: 3423. W owalnych kartuszach w rogach oznaczenie nominału: 50, a w ramkach zdublowana numeracja: 026123 – A.42 / A.42 – 026123

Rw. W prostej ramce tło z motywów arabeski, symboliki rolnictwa i handlu. W rogach oznaczenie nominału: 50. Centralnie od góry poziomo napis: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH 
Niżej mniejszą czcionką: Na mocy uchwały sejmowej / bilety Banku Polskiego / są prawnym środkiem płatniczym / w Polsce
Niżej sankcja karna: PODRABIANIE BILTÓW I WSPÓŁ[ZIAŁANIE W] ICH ROZPOWSZECHNIANIU / KARANE JEST [CIĘŻKIM W]IĘZIENIEM
U dołu dwa tonda; w lewym znak wodny z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki z profilu, w prawym godło państwa polskiego.
Dwustronne napisy w kolorze czerwonym: u góry z lewej i u dołu z prawej strony: Bez wartości oraz skośnie pomiędzy dwiema równoległymi podwójnymi liniami: WZÓR. Banknot perforowany trzema dziurkami o średnicy około 10 mm.

50 złotych - wzór

Banque de France. Clermont-Ferrand

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1622/ML - Aw. W prostej ramce z motywem paragrafu, na tle z motywem rozetek i krzyżyka, dwa ozdobne medaliony zwieńczone godłem państwa polskiego. Z lewej z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, z prawej ze znakiem wodnym z podobizną Tadeusza Kościuszki z profilu.  Nad medalionami oznaczenie wartości:20; pomiędzy cyframi litera: Z. Centralnie: BANK POLSKI / DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH / WARSZAWA / 15 . lipca . 1924 r. Niżej: PREZES BANKU / NACZELNY DYREKTOR – SKARBNIK; podpisy odpowiednio: Stanisław Karpiński / Władysław Mieczkowski – Stanisław Orczykowski. U dołu od lewej seria i numer: II EM. A / II EM. A – 1234567 / 8901234

Rw. W prostej ramce, na tle stylizowanego ornamentu roślinnego dwa osobne medaliony; w lewym znak wodny - wizerunek Tadeusza Kościuszki z profilu, w prawym godło państwa polskiego. Nad medalionami monogram BP. Na osi centralnie tekst formuły prawnej:  BILETY . BANKU . POLSKIEGO . / . SĄ . PRAWNYM . ŚRODKIEM . PŁATNICZYM .
U dołu tekst sankcji karnej: Podrabianie biletów, usiłowanie podrabiania, / puszczanie w obieg lub usiłowanie puszczania / w obieg podrobionych biletów podlega karom / wymienionym w art. 50-m statutu Banku.
Centralnie oznaczanie wartości: 20 – pomiędzy cyframi litera: Z
Dwustronne napisy w kolorze czerwonym: u góry z lewej i u dołu z prawej strony: Bez wartości oraz skośnie pomiędzy dwiema równoległymi podwójnymi liniami: WZÓR. Banknot perforowany dwiema dziurkami o średnicy około 12 mm.

20 złotych - wzór

Państwowe Zakłady Graficzne Ministerstwa Skarbu w Warszawie

1924

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1361/ML - Aw. W lewym marginesie znak wodny: popiersie królowej Jadwigi / 100 ZŁ. W prostej ramce w górnych rogach u góry: 100 – 100. Z lewej w medalionie: ZŁ / 100 / ZŁ, z prawej portret ks. Józefa Poniatowskiego. U góry skrzydlaty Hermes kaduceuszem i wstęgą, z czterokrotnie powtórzoną wartością: 100. Niżej na tle godła Rzeczypospolitej napis: STO / ZŁOTYCH / WARSZAWA D. 9. LISTOPADA 1934 R. / PREZES BANKU / NASZELNY / DREKTOR – SKARBNIK
Podpisy odpowiednio: Władysław Wróblewski, Leon Barański, Stanisław Orczykowski
Niżej półrozeta z wartością: 100. U dołu w ramce: BANK POLSKI
Seria i numer: Ser. B M. – 9447588

Rw. W polu centralnym, w ozdobnym owalu, dąb z Wiśniowej z widokiem na morze. Po bokach postać Hermesa i Fortuna, symbolizujące przemysł i handel. Centralnie u góry w kartuszu: STO / ZŁOTYCH. Niżej, na osi, w wieńcu  z kłosów zboża monogram BP i pług - atrybut rolnictwa. W rogach powtórzenie wartości: 100. U dołu w ramce napis, rozdzielony przez opisany wyżej wieniec z kłosów: BILETY BANKU – POLSKIEGO SĄ / PRAWNYM ŚRODKIEM – PŁATNICZYM w POLSCE

100 złotych

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

1934

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1303/ML - Aw. W lewym marginesie znak wodny - wizerunek Emilii Plater w profilu w prawo, Niżej giloszowana rozetka z oznaczeniem nominału 20. W polu, centralnie, pod splecionym wstęgą z motywem roślinnym poziomo napis: BANK / POLSKI / DWADZIEŚCIA / ZLOTYCH / WARSZAWA 11 LISTOPADA 1936 R. / PREZES / NACZELNY DYREKTOR / SKARBNIK
Podpisy, odpowiednio: Władysław Byrka, Leon Barański, Stanisław Orczykowski. Niżej w giloszowanej rozecie z motywami roślinnymi wartość 20. Monogramy BP.
W kolumnie z lewej od góry: 20 / kobieta w tunice z dwójką dzieci / monogram BP. W prawej kolumnie od góry: 20 /  portret Emilii Plater / na tle giloszowanej rozety godło państwowe / monogram BP 
Seria i numer: AH1301948
U dołu sygnatury autora, wytwórni i rytownika płyty: W. BORKOWSKI FEC. – POLSKA WYTWÓRNIA PAPAIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. – WŁ. VACEK SC.

Rw. W polu centralnym widok Wawelu. Z lewej postać symbolizująca budowniczych Wawelu, z prawej postać kobiety symbolizującej wiedzę. Wyżej napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH; u dołu treść rozdzielona monogramem BP: BILETY BANKU – POLSKIEGO / SĄ PRAWNYM – ŚRODKIEM / PŁATNICZYM – W POLSCE. Po bokach wartość 20

20 złotych

Borkowski, Władysław

1936

Muzeum Narodowe w Lublinie

10 marek - Ujęcie z przodu; Bon o nominale 10 marek, pozbawiony wartości za pomocą odręcznej adnotacji. Na zielonym poddruku naśladującym tzw. siatkę giloszową z motywem pieczęci miejskiej czarny druk czcionką naśladującą styl tzw. szwabachy. W polu napis: Zehn Mark/ Neustettin, den 5. October/ Der Magistrat 1918 a poniżej faksymile sześciu podpisów osób odpowiedzialnych za emisję. U góry napis: Notgeld der Stadt Neustettin; U dołu klauzla prawna: Wer diesen Schein nachmach oder verfälscht oder nachge=/ machte oder verfälschte Scheine sich verschaft und in Verkehr/ bringt, wird mit Zuchhaus nicht unter 2 Jahren bestraft./ Die Einlösung dieses Notgeldes erfolgt gemäβ Besonderer/ Bekanntmachung ab 1. Februar1919. W dolnych narożnikach cyfrowe oznaczenie nominału. Wzdłuż lewej krawędzi pola bonu odręczny napis czarnym atramentem: Entwertet - pozbawiony wartości. Całość została otoczona ramką z motywem floralnym w kolorze czarnym.

10 marek

1918

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 75 obiektów

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd