treść serwisu

Pieniądz papierowy Muzeum Narodowe w Szczecinie

Banknoty znajdujące się w zborach MNS są standardowymi zabytkami występującymi masowo tak w zbiorach publicznych i prywatnych, na uwagę zasługują jednakże tzw. notgeldy, czyli papierowy pieniądz zastępczy emitowany przez administrację lokalną a nawet osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą. Do bardzo interesujących notgeldów należą zwłaszcza bony pomorskie będące efektem działalności władz samorządowych prowincji Pomorze. W zbiorze znajduje się wiele obecnie unikalnych notgeldów, tak z wczesnego okresu ich funkcjonowania (okres końca pierwszej wojny światowej), jaki i inflacji oraz próby jej przełamania w 1923 r. Wtedy to ukazały się bony w walucie złotej i z nominałami dolarowymi.

Obiekty

0
500 tysięcy marek - ujęcie z przodu; Jednostronny bon o nominale 500 tysięcy marek wykonany na formularzu czekowym kołobrzeskiej filii Banku Słupskiego. Strona główna: w lewym górnym narożniku bonu numeracja czarna: Nr P. 15501, a w prawym górnym narożniku oznaczenie nominału M 500 000; poniżej napis kursywą: Die Stolper Bank Aktiengesellachaft Zwiegniederlassung | Kolberg in Kolberg zahle gegen diese Platzannwiesung bei Sicht | an den Ueberbringen | M Fünfhunderttausend (nominał pogrubiony); niżej w lewym dolnym narożniku bonu napis kursywą: zu Lasten unseres Kontes | Kolberg, den 24. August 1923; w prawym dolnym narożniku napis: Deutsche Bank | Depositenkasse Kolberg; poniżej dwa odręczne podpisy wykonane atramentem; napisy czarne; ukośnie odciśnięty w fioletowym tuszu prostokątny stempel unieważniający z napisem w ramce: Ungültig.

500 tysięcy marek

Deutsche Bank, Depositenkasse Kolberg

1923

Muzeum Narodowe w Szczecinie

200 miliardów marek - ujęcie z przodu; Jednostronny bon o nominale 200 miliardów marek z bladozielonym poddrukiem. Napisy czarne. Oznaczenie serii i numer - czerwone. Strona główna: w narożnikach nominał 200, w górnej części bonu falisty napis NOTGELD DER STADT KÕSLIN, niżej napis Die Stadthauptkasse Köslin/ zahlt gegen diesen Schein an den Inhaber/ 200/ Milliarden Mark, ponizej napis Köslin, den 27. Oktober 1923. | Der Magistrat i faksymile podpisów; Dr. Pusch i Steinhãußer, poniżej falisty napis: DIESES NOTGELD GILT ALS GESETZLICHES ZAHLUNGSMITTEL UND WIRD VON ALLEN KASSEN IN KÕSLIN/ | IN ZAHLUNG GENOMMEN / DAS ENDE DER LAUFZEIT WIRD ÕFFENTLICH BEKAMNNT GEMACHT, po prawej stronie bonu czerwony napis Serie T, a po lewej czerwony numer seryjny No 19213 ✻. Poddruk bladozielony, druk w kolorze czarnym.

200 miliardów marek

magistrat miasta Koszalina (1266-1945)

1923

Muzeum Narodowe w Szczecinie

10 miliardów marek - Ujęcie z przodu. Jednostronny bon o nominale 10 miliardów marek, brązowy papier z czarnymi gotyckimi napisami. Strona główna: w prostokątnej ramce zbudowanej z motywów graficznych oraz oznaczenia nominału: Zehn Milliarden, czcionką szwabachy w kolorze czarnym napis: Gutschein/ Zehn Milliarden Mark/ zahlt die Stadthauptkasse Bublitz gegen Rückgabe/ dieses Scheins bis zum 31. Dezember 1923/ Bublitz, den 26. Oktober 1923/ Der Magistrat. Poniżej, obok wydrukowanej pieczęci miejskiej faksymilie podpisu burmistrza w fioletowym tuszu. W prawym górnym narożniku w fioletowym tuszu numer bonu: 531. Strona odwrotna pusta. Papier brązowy.

10 miliardów marek

Magistrat miasta Bobolic

1923

Muzeum Narodowe w Szczecinie

50 miliardów marek - Ujęcie z przodu. Jednostronny bon o nominale 50 miliardów marek z czarnymi gotyckimi napisami. Strona główna: w prostokątnej ramce złożonej z ustawionych poziomo ósemek, czcionką zbliżoną do fraktury w kolorze czarnym napis: 50/ Fünzig Milliarden Mark/ zahlt die Stadthauptkasse in Falkenburg i. Pomm. dem Einlieferer dieses Geldscheins./ Dieser wird durch Bekanntmachung in ortsüblicher Weise spätestens/ am 1. Februar 1924 aufgerufen./ Falkenburg i Pomm., den 3. November 1923./ Der Magistrat/ Brandt. - Bussian./ Wer diesen Schein nachmacht oder ferfälst oder nachgemachte oder ferfälste/ Scheine in der Verkehr bringt, wird strafrechtlich verfolgt. Po prawej stronie w kolorze czarnym numer bonu: 453, a po lewej stronie herb miasta. Po prawej w ramce prostopadle oznaczenie nominału: 50 Milliarden Mark. Strona odwrotna: pusta. Papier biały.

50 miliardów marek

Magistrat miasta Złocieńca

1923

Muzeum Narodowe w Szczecinie

2 złote marki=10/21 dolara - Ujęcie z przodu. Jednostronny bon o nominale 2 złotych marek, z oliwkowym poddrukiem, z czarnymi gotyckimi i klasycznymi napisami. Strona główna: na oliwkowym siatkowym poddruku z herbem miasta, w kolorze czarnym mominał: Zwei Goldmark=10/21 Dollar. Poniżej czcionką fraktury w kolorze czarnym napis: für geleistete Abschlagszahlung auf Gas=, Storm= und Wasserverbrauch/ Dieser Gutschein wird bei Bezahlung der entgültigen Rechnung/ für Gas=, Storm= u. Wasserverbrauch in Zahlung genommen. Der Quittungsgutschein darf nicht allgemein in Verkehr gebracht werden. Po lewej stronie czcionką fraktury czarny napis: Neustettin,/ der 1. Dezbr. 1923/ Sorgfältig aufbewahren! Po prawej stronie czarny napis: Städt. Licht= u. Wasserwerke, Neustettin./ Ersatz für velorene Gutscheine wird nicht geleistet. Wzdłuż górnej krawędzi bonu czarny napis: Wertbeständiger Gutschein, a wzdłuż dolnej: Dieser Schein hat Gültigkeit bis zum Aufruf! oraz nazwa drukarni po lewej stronie: Norddeutsche Presse, Neustettin. Po lewej stronie w prostopadle oliwkowy nominał: 2 Goldmark i czarny muner seryjny bonu: 004579. Strona odwrotna: pusta. Papier kremowy.

2 złote marki=10/21 dolara

Norddeutsche Presse, Neustettin

1923

Muzeum Narodowe w Szczecinie

bon - Ujęcie strony głównej bez poddruku. Jednostronny bon o nominałe 4,20 złotej marki = 1 dolar, z błękitnym poddrukiem, czarnymi napisami i bordową pieczęcią.

4,20 złotej marki= 1 dolar

1923

Muzeum Narodowe w Szczecinie

bon - Ujęcie przodu bez poddruku. Jednostronny bon z nominałe biliona marek, różowym poddrukiem i z niebieskimi gotyckimi napisami.

Bilion marek

Magistrat miasta Kołobrzegu

1923

Muzeum Narodowe w Szczecinie

bon - Ujęcie strony głównej bez poddruku. Jednostronny bon z nominałe 500 miliardów marek, z bladozielonym poddrukiem i czarnymi gotyckimi napisami.

500 miliardów marek

Ackermann, Friedrich

1923-11-05

Muzeum Narodowe w Szczecinie

bon - Ujęcie przodu bez poddruku. Dwustronny bon o nominałe 500 marek, z błękitnym poddrukiem, czarnymi gotyckimi napisami i czerwonym nadrukiem nominału 500 000 marek.

500 000 marek

Albert Mewes, Rügenwalde

1923

Muzeum Narodowe w Szczecinie

bon - Ujęcie strony głównej. Dwustronny bon o nominałe 1000 marek, z brązowym poddrukiem, czarnymi gotyckimi napisami i ciemno-zielonym nadrukiem nominału 500 000 marek.

500 000 marek

Magistrat miasta Koszalina

1923

Muzeum Narodowe w Szczecinie

bon - Ujęcie strony głównej. Jednostronny bon z nominałe 500 000 marek, niebieski papier z czarnymi gotyckimi napisami i fioletową pieczecią.

500 000 marek

Magistrat miasta Złocieńca

1923

Muzeum Narodowe w Szczecinie

bon - Ujęcie strony odwrotnej. Dwustronny bon o nominałe 10 marek, z beżowym poddrukiem i czarnymi napisami.

10 marek

Magistrat miasta Lęborka

1918

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 12 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd