treść serwisu

Monety pomorskie Muzeum Narodowe w Szczecinie

Najcenniejszą częścią zbiorów numizmatycznych MNS jest unikalny zespół monet pomorskich z okresu od XII do XIX w. Zespół obejmuje monety bite przez książąt pomorskich w okresie panowania dynastii Gryfitów (XII – 1. poł. XVII w.) i ich szwedzkich spadkobierców (2. poł. XVII – pocz. XIX w.), monety ostatnich władców z dynastii Gryfitów: Jana Fryderyka (1569-1600), Filipa II (1606-1618), Filipa Juliusza (1592-1625), Franciszka I (1618-1620), Bogusława XIV (1620-1637), złote i srebrne numizmaty królowej Krystyny (1640-1654), króla Karola XI (1660-1697) i Karola XII (1697-1718). Ostatnie emisje pomorskie pochodzą z 1808 r. z mennicy stralsundzkiej.

Obiekty

0
Witen - Na awersie inicjał królewski C pod koroną w środku XII, u dołu sygnatura IM (mincmistrza). Wokół obwódka promienista.

Witen

Menamies, Jan

1707

Muzeum Narodowe w Szczecinie

3 fenigi (witen) - awers; Na awersie wspięty, ukoronowany gryf z uniesionym mieczem w prawej łapie. U góry w półłuku skrót napisu K·S·P·L·M (Königlich Schwedisch-Pommersche Land-Münze)

3 fenigi (witen)

Olthof, Adolf Friedrich von

1792

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/24 talara (grosz) - awers; Na awersie w ozdobnej tarczy herbowej strzała z datą 16-66. W perełkowej otoku napis: STRALSVNDISCH·STAT·GELT·HIH

1/24 talara (grosz)

Hille, Heinrich Johann

1666

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/48 talara (szeląg) - awers; Na awersie ukoronowany gryf w lewo, trzymający w łapie miecz uniesiony do góry. Sylwetka gryfa w dużej mierze spłaszczona przez kontrasygnaturę postawioną na rewersie. W liniowym otoku napis: CAROLUS·XI·D·G·REX·SUEC·D·S·P (Karol XI z łaski Bożej król Szwecji, książę szczecińsko-pomorski)

1/48 talara (szeląg)

Arensburg, Johann Leonhardt

1691

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/6 talara (cztery grosze) - awers; Na awersie portret króla w długiej peruce w prawo. W otoku napis: ADOLPHUS·FRID·D·G·REX·SVEC·

1/6 talara (cztery grosze)

Jacob Didrik Lohmann

1761

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/12 talara (dwugrosz) - awers; Na awersie ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami ziem pomorskich należących do Szwecji (księstwa bardzkiego, ziemi uznamskiej, hrabstwa choćkowskiego, ziemi wołogoskiej, księstwa szczecińskiego). Po bokach tarczy inicjały mincmistrza IL-A, w otoku tytulatura: CAROL.XI.D.G.REX.SVEC.D.S.P. (Karol XI z łaski Bożej król Szwecji, książę szczecińsko-pomorski).

1/12 talara (dwugrosz)

Arensburg, Johann Leonhardt

1694

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/12 talara - awers; Na awersie monogram królewski AF pod koroną, w otoku napis: SALVS·PUBLICA·SALUS·MEA·1763.

1/12 talara

Löwe, Johann Heinrich

1763

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Szeląg podwójny - awers; Na awersie ukoronowany gryf w lewo, trzymający w łapie miecz uniesiony do góry. W perełkowym otoku napis: CAROL:GVST·D:G·REX·S·D·P (Karol Gustaw z łaski Bożej król Szwecji, książę pomorski).

Szeląg podwójny

Bütkow, Ulryk

1656

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/3 talara - awers; Na awersie popiersie króla w długiej peruce i wieńcu laurowy w prawo. Na zbroi paludamentum spięte na ramieniu. Pod popiersiem inicjały mincmistrza D.S. W otoku napis: CAROLUS XI D.G.REX SUEC.GOT.&VAN.&C. (Karol XI z łaski Bożej król Szwecji, Gotów i Wandalów, etc.).

1/3 talara

Syvertz, Daniel

1674

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/24 talara (grosz) - awers; Na awersie ukoronowany gryf w lewo, trzymający w łapie miecz uniesiony do góry. W sznurowym otoku napis: CAROLUS XI.D.G.REX SUECIAE D.S.P (Karol XI z łaski Bożej król Szwecji, książę szczecińsko-pomorski).

1/24 talara (grosz)

Syvertz, Daniel

1672

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/24 talara - rewers; Moneta srebrna z monogramem królewskim i napisem strefowym. Na rewersie napis w czterech wierszach: ·24·| EINEN | REICHS |THALER |⁎G⁎

1/24 talara

mennica Szczecin (około 1176-1754)

1753

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Cztery grosze (1/6 talara) - awers; Na awersie ukoronowany monogram królewski AFR, poniżej data 1759.

Cztery grosze (1/6 talara)

Knorre, Otto Heinrich

1759

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ćwierćtalar (ort) na pamiątkę śmierci Gustawa Adolfa - rewers; Moneta srebrna z alegorią śmierci i tarczą herbową. Na rewersie ukoronowana okrągła pięciopolowa tarcza herbowa obwiedziona ornamentem zdobniczym. W polu 1 i 4 herb Szwecji (Trzy Korony), w polu 2 i 3 stary herb Szwecji (Lew), w polu sercowym herb Wazów (Snopek). Po bokach korony data 16-33, poniżej po bokach tarczy znak mincmistrza. W wewnętrznym otoku napis & DV MENSCH KIND MEINST AVCH DAS DISE BEINE WID LEBEN WERD. W zewnętrznym otoku sznurowym kontynuacja tytulatury PR INNL DVX ET HON ET CAREL DOM INGE. (Książę Inflant, Estonii i Karelii, Pan Ingrii).

Ćwierćtalar (ort) na pamiątkę śmierci Gustawa Adolfa

Schneider, Johann

1633

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/16 talara - awers; Moneta srebrna ze strzałą i napisem strefowym. Na awersie strzała w ozdobnej tarczy herbowej. Po bokach tarczy rozety. W otoku napis: MONET·NO:CIVITAS·STRALSVN (moneta nowa miasta Stralsund).

1/16 talara

Sievers, Caspar

1647

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Półtalar - rewers; Srebrna moneta z wizerunkiem księcia i wielkim herbem pomorskim. Na rewersie w ozdobnym owalnym kartuszu przykrytym czapką książęcą dziesięciopolowa tarcza herbowa Pomorza Zachodniego. Po bokach czapki data 16 – 33. W otoku kontynuacja tytulatury:*EP·CAM·CO·GVTZK·TER·LEOB·ET·BV·DOM* (biskup kamieński hrabia Choćkowa, pan ziemi lęborskiej i bytowskiej).

Półtalar

mennica Koszalin (13.. - nie przed 1653)

1633

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/16 talara - rewers; Moneta srebrna z gryfem i napisem strefowym. Na rewersie napis strefowy w czterech wierszach: .16·ST. | REICHS | TALER |·1625. W otoku napis: żołądź·REICHS·SCHROT·V·KORN (Rzeszy śruta i ziarno).

1/16 talara

Puls, Hans

1625

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Półtorak - rewers; Srebrna moneta książęca z wizerunkiem księcia i jabłkiem panowania. Na rewersie jabłko panowania z krzyżem i liczbą 24. W liniowo-sznurowym otoku napis: 1·6·ADSIT·AB·ALTO·16 (niech przybędzie /Pan/ z wysoka).

Półtorak

Franciszek I, książę szczeciński i biskup kamieński

1616

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Grosz - rewers; Srebrna moneta książęca z gryfem i jabłkiem panowania. Na rewersie jabłko panowania z krzyżem i liczbą 24. W perełkowym otoku napis: CHRISTO·ET·REI·PVBLI·(Chrystusowi i Rzeczypospolitej).

Grosz

Schambach, Johann

1614

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Podwójny szeląg - rewers; Moneta srebrna z gryfem i znakiem nominału. Na rewersie znak nominału DS (Doppelschilling), po obu stronach znaki Z – 1, oznaczające dwie ostatnie cyfry roku wybicia – 21. W perełkowym otoku napis: DEVS·ADVITOR·MEVS (Bóg moim wsparciem).

Podwójny szeląg

Bogusław XIV, książę pomorski

1621

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Kwartnik - rewers; Srebrna moneta z przedstawieniami gryfa. Na rewersie gryf kroczący w lewo, w otoczeniu trzech pierścieni i dwóch gwiazdek.

Kwartnik

mennica Szczecin (około 1176-1754)

1401 — 1500

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Szerf - awers; Miedziana moneta księcia Jana Fryderyka z napisem i gryfem. Na awersie napis w trzech wierszach ⁎I⁎F | H⁎Z⁎S | P⁎ō (Jan Fryderyk, książę szczecińsko-pomorski).

Szerf

Jan Fryderyk, książę szczeciński i wołogoski

1591

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Półszeląg - rewers; Srebrna moneta księcia Jana Fryderyka. Na rewersie krzyż z rugijską tarczą herbową. W tarczy przedstawienie półlwa na murze, a nad nią jabłko królewskie i wartość 6 – 4. W otoku napis: AVXILIVM MEVM skrzydło orła A DOMI 1594 (Pomoc dla mnie przyjdzie od Pana).

Półszeląg

Westpfahl, Gregor

1594

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Witen - rewers; Moneta z gryfem i gotycką literą B. Na awersie gryf w lewo. Na rewersie tarcza herbowa z gotycką literą B na długim krzyżu. W otoku MONE-NOVA-STET-IN 1504 (moneta nowa Szczecina).

Witen

mennica Szczecin (około 1176-1754)

1504

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 65 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd