treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
N/Bn/1655/ML - Aw. Z lewej w czerwonym bogato zdobionym kartuszu Orzeł polski. Z prawej u góry: DWIE MARKI POLSKIE. Niżej 4-wierszowy tekst: 
Rzesza Niemiecka przyjmuje odpo- / wiedzialność za spłatę biletów Polskiej / Krajowej Kasy Pożyczkowej w Markach / Niemieckich po cenie nominalnej.
Niżej:
Zarząd Generał-Gubernatorstwa / Warszawskiego / Warszawa, dn. 9-go grudnia 1916 r. Faksymilowane podpisy: von Kries, Überschaer, von Conrad 
Niżej graficzne przedstawienie pieczęci Zarządu Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego na wstędze z oznaczeniem nominału  - w kolorze czerwonym - rozdziela datę 19 – 17. Po bokach 2 – 2. U dołu sankcja 3-wierszowa sankcja karna.

Rw. Z lewej i prawej medaliony z żeńskimi głowami. Napis, u góry:
BILET POLSKIEJ KRAJOWEJ / KASY POŻYCZKOWEJ
u dołu:
DWIE MARKI POLSKIEJ
Pośrodku oznaczenie nominału: 2
Seria i numer: B.3492157

2 marki polskie

Drukarnia Państwowa w Berlinie

1916

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. W ramce, zdobionej dookolnie powtarzalnym motywem M1000M,  w ośmiobokach z lewej wizerunek Tadeusza Kościuszki, z prawej godło państwowe. Centralnie na osi poziomo: BILET POLSKIEJ KRAJOWEJ / KASY POŻYCZKOWEJ / TYSIĄĆ / MAREK POLSKICH
Niżej na tle oznaczenia nominału: 1000 pięciowierszowa klauzula prawna o odpowiedzialności państwa polskiego za wymianę marek polskich na przyszłą walutę polską.
Niżej: DYREKCJA POSLKIEJ KRAJOWEJ / KASY POŻYCZKOWEJ
Podpisy / Ernest Adam, Józef Zarzycki
Z lewej: GŁÓWNY SKARBNIK /  podpis: Marian Karpus
Czerwona farbą od lewej oznaczenie serii i numeru: Ser. ZL. – No 339831 *
Tło w formie falistej siatki.

Rw. W owalu z liśćmi akantu napis: BILET POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ
W dolnej części w łuku trzywierszowy napis o sankcjach karnych przewidywanych za podrabianie, fałszowanie i puszczanie w obieg podrobionych lub fałszowanych pieniędzy PKKP. Centralnie godło polskie w giloszowej ornamentalnej kompozycji. U góry i na dole po bokach oznaczenie nominału: 1000
Z prawej od góry na tle ornamentalnej kompozycji i poziomych gęsto usianych linii: TYSIĄC / MAREK POLSKICH / 1000

1000 marek polskich

Zakład Graficzny Bolesław Wirtz

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/138/ML - Aw. W polu centralnym napis: PÓŁ / MARKI POLSKIEJ
Niżej drobny drukiem: PAŃSTWO POSLKIE BIERZE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WY- / MIANĘ NINIEJSZEGO BILETU NA PRZYSZŁĄ WALUTĘ POLSKĄ WE- / DŁUG STOSUNKU, KTÓRY DLA MARKI POLSKIEJ UCHWALI SEJM / USTAWODAWCZY. WARSZAWA, DNIA 7. LUTEGO 1920 ROKU / DYREKCJA POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ.
Podpisy: Władysław Bryka, Józef Zarzycki. Całość ujmuje treść zakomponowana w łuku u góry i na dole: POSLKA + KRAJOWA / KASA + POŻYCZKOWA
Z prawej popiersie Tadeusza Kościuszki zwrócone w lewo, z lewej Orzeł ustawowy. Oznaczenie nominału 1/2. 

Rw. W wyodrębnionym polu Orzeł ustawowy, niżej w ramce czterowierszowy napis: 
KTO PODRABIA LUB FAŁSZUJE BILETY POLSKIEJ KRA- / JOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ ALBO PUSZCZA W OBIEG / LUB USIŁUJE PUŚCIĆ W OBIEG PODROBIONE LUB FAŁ- / SZOWANE BILETY, PODLEGA KARZE CIEŻKIEGO WIĘZIENIA.
Oznaczenia nominału 1/2. 
Awers i rewers bogato zdobiony ornamentyką roślinną. Bez oznaczenia serii i numerów.

1/2 marki polskiej

Wiedeńska Drukarnia Państwowa

1920

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/123/ML - Aw. Z lewej w czerwonym bogato zdobionym kartuszu Orzeł polski. Z prawej u góry: PÓŁ MARKI POLSKIEJ. Niżej 4-wierszowy tekst: 
Rzesza Niemiecka przyjmuje odpo- / wiedzialność za spłatę biletów Polskiej / Krajowej Kasy Pozyczkowej w Markach / Niemieckich po cenie nominalnej.
Niżej:
Zarząd Generał-Gubernatorstwa / Warszawskiego / Warszawa, dn. 9-go grudnia 1916 r. Faksymilowane podpisy: von Kries, Überschaer, von Conrad 
Niżej graficne przedstawienie pieczęci Zarządu Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego na wstędze z oznaczeniem nominału  - w kolorze czerwonym - rozdziela datę 19 – 17. Po bokach 1/2 – 1/2. U doołu sankcja 3-wierszowa sankcja karna.

Rw. Z lewej i prawej medaliony z żeńskimi głowami. Napis, u góry:
BILET POLSKIEJ KRAJOWEJ / KASY POŻYCZKOWEJ
u dołu:
PÓŁ MARKI POLSKIEJ
Pośrodku oznaczenie nominału: 1/2
Seria i numer: B.6309568

1/2 marki polskiej

Drukarnia Państwowa w Berlinie

1916

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1117/ML - W wyodrębnionym polu, ujętym złożoną ornamentalną ramką napis, od góry:
JEDNA MARKA POLSKA 
Niżej klauzula:
Państwo Polskie przyjmuje odpowiedzialność za wymianę / niniejszego biletu na przyszłą polską walutę według stosunku, / który dla Marek Polskich uchwali Sejm Ustawodawczy. / 
Warszawa, dnia 17 maja 1919 roku. 
 Dyrekcja Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej:
Podpisy: Ernest Adam, Józef Zarzycki
Niżej podpis Głównego Skarbnika Mariana Karpusa.
U dołu czerwonym kolorem numer i seria: ICF – 324.454
Niżej drobnym drukiem sankcja za fałszowanie biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
U góry w ramce napis poziomo: BILET POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ
W narożnikach oznaczenie nominału: 1

Rw. W okrągłym polu centralnym Orzeł ustawowy. U góry z lewej i prawej głowy żeńskie. po bokach oznaczenie nominału: 1 – 1
U dołu napis: JEDNA; po bokach: MARKA / POLSKA – MARKA / POLSKA
Druk w kolorze fioletowym i szaroniebieskim.

1 marka polska

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/704/ML - Aw. Całość utrzymana w konwencji giloszowej banderoli. Z lewej i prawej strony w owalnych, ozdobnych kompozycjach głowy kobiece, zwrócone do siebie. W otoczeniu głów kobiecych oznaczenia nominału: 10000 / DZIESIĘĆ TYSIĘCY
Centralnie po łuku: POLSKA KRAJOWA KASA POŻYCZKOWA, niżej po prostej: DZIESIĘĆ TYSIĘCY / MAREK POLSKICH / 10000 / WARSZAWA, DNIA 11. MARCA 1922 ROKU / DYREKCJA POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ
Niżej podpisy Dyrekcji PKKP: Kazimierz Bigo, Witold Mokrzycki
oraz Skarbnika Głównego: Marian Karpus
U dołu klauzula prawna o odpowiedzialności państwa polskiego za wymianę niniejszego biletu na przyszłą walutę polską.
Seria i numer biletu czarną farbą, powtórzona u góry i na dole: K 2202579

Rw. W ramce z falistych linii w polu centralnym, w tondzie zakomponowane godło państwa polskiego; po bokach w giloszowej banderoli powtórzony nominał: 10000
U góry, bezpośrednio pod ramką napis: POLSKA KRAJOWA – KASA POŻYCZKOWA
Odpowiednio u dołu z lewej i prawej strony: DZIESIĘĆ TYSIĘCY / MAREK POLSKICH – DZIESIĘĆ TYSIĘCY / MAREK POLSKICH
Trzywierszowa sankcja karna za podrabianie, fałszowanie lub puszczanie w obieg podrobionych, bądź fałszowanych biletów PKKP.

10 000 marek polskich

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

1922

Muzeum Narodowe w Lublinie

środek płatniczy, pieniądz, moneta - Ujęcie awersu. Moneta z popiersiem władcy w zbroi w prawo na awersie.

Talar

Fryderyk Wilhelm Sylm

1766

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Aw. W sznurowej ramce ornamentyka z rozetek i motywów roślinnych. Z prawej w bogato zdobionym ukoronowanym kartuszu renesansowy polski Orzeł na czerwonym tle, otoczony od dołu obłokami. Niżej: POLSKA KRAJOWA / KASA POŻYCZKOWA
Z prawej w kartuszu na czerwonym giloszowym tle oznaczenie nominału-500. Niżej w 4-wierszach sankcja karna za podrabianie, fałszowanie lub puszczanie w obieg podrobionych lub fałszowanych pieniędzy PKKP. 
W polu środkowym od góry: 500 PIĘĆSET 500 / MAREK POLSKICH; niżej 5-wierszowa klauzula o odpowiedzialności państwa za wymianę waluty markowej na przyszłą walutę polską. Niżej: WARSZAWA, dnia 15 stycznia 1919 r. / DYREKCJA POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY / POŻYCZKOWEJ
Podpisy: Stanisław Karpiński, Zygmunt Chamiec
Główny Skarbnik: MARIAN KARPUS
Niżej banderola z nominałem 500 – 500, rozdzielonym przez pieczęć z Orłem polskim, otoczonym napisem: POLSKA KRAJOWA KASA POŻYCZKOWA

Rw. W prostej ramce ornamentyka roślinno-geometryczna. Od góry z prawej i lewej w rozetkach 500, rozdzielone napisem: BILET POLSKIEJ KRAJOWEJ / KASY POŻYCZKOWEJ
Niżej w ośmiobokach, z lewej i prawej strony, zwrócone do siebie wizerunki bogini Minerwy. Nieco niżej pomiędzy nimi: PIĘĆSET / MAREK / POLSKICH
Numer - 491033

500 marek polskich

Wiedeńska Drukarnia Państwowa

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1658/ML - Aw. Tło z ozdobnej siatki z nadrukiem 50 000. W ramce, z lewej i prawej strony w giloszowych kolumnach w poziomie: MAREK / POLSKICH, w pionie 50000.  Centralnie u góry po łuku: POLSKA KRAJOWA KASA POŻYCZKOWA
Niżej w pionie oznaczenie nominału: 50000, a po bokach niebieską farbą powtórzona seria i numer banknotu: Y 9773057
Niżej na tle giloszowej banderoli czterowierszowa klauzula o odpowiedzialności państwa polskiego za wymianę niniejszego biletu na przyszłą walutę polską / WARSZAWA, DNIA 10. PAŹDZIERNIKA 1922 ROKU / DYREKCJA POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ
Podpisy: Kazimierz Bigo, Witold Mokrzycki
Skarbnik Główny: Marian Karpus
Z prawej i lewej strony w czerwonych giloszowych kompozycjach, poziomo wartość: 50000, powtórzona słownie u dołu nad ramką.

Rw. W ramce z linii prostych, falistych i owalów z lewej kompozycja giloszowa z godłem państwowym, wyżej w łuku: PIĘĆDZIĘSIĄT / poziomo: TYSIĘCY / u dołu: 50000
Nieco z prawej w ramce: POLSKA KRAJOWA KASA POZYCZKOWA / PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY / MAREK POLSKICH / 50000
Po bokach w giloszowych kompozycjach: 50000
Niżej, na tle giloszowej banderoli, trzywierszowa sankcja karna za podrabianie, fałszowanie i puszczanie do obiegu podrobionych lub fałszowanych biletów PKKP.
W rogach ramki w giloszowych owalach: 50000

50 000 marek polskich

Państwowe Zakłady Graficzne Ministerstwa Skarbu w Warszawie

1922

Muzeum Narodowe w Lublinie

Sekstant Kelvin & Hughes - ujęcie z przodu; Sekstant z lunetką o długości od 7,2 do 10,5 cm. Sekstant zbudowany z czarnej, metalowej, odlewanej ramy w kształcie wycinka koła, łączonej wewnętrznie kratownicą w obrysie trójkąta o wymiarach : wysokość 10 centymetrów, długość umieszczonej osiowo ruchomej alidady 22,5 centymetra, promień limbusa 21,5 centymetrów, Alidada porusza się po wyskalowanym boku trójkąta – limbusie, wykonanym ze stali. Na limbusie znajdują się oznaczenia: przy początku skali SER.No.67674 przy końcu skali Made In Great Britain. Na rozszerzonym końcu ramienia znajduje się okienko z kreską indeksową, przez które widać podziałki limbusa. Kreska indeksowa wskazuje ustawienie alidady z dokładnością do 1 stopnia. Przy zakończeniu rozszerzenia znajduje się śruba zakończona bębenkiem z podziałką minutową z białego plastiku. Do bębenka przylega podziałka noniusza dająca możliwość odczytu kąta. Śruba ślimakowa zazębia się zębatką naciętą na krawędzi mosiężnej ramy. Na końcu obudowy znajduje się uchwyt zaciskowy wyłączający śrubę, która dociskana jest płaską stalową sprężyna. W połowie długości ramy zamocowane jest małe prostokątne lusterko w metalowej oprawie o wymiarach 3x4,2, którego górną część stanowi szybka. Za lusterkiem trzy przesłony o różnym stopniu przyciemniania. Przed kolejnym, dużym, prostokątnym lustrem o wymiarach 4,8x3 cm, w metalowej ramie w kolorze obudowy cztery przesłony o różnych stopniach przyciemniania. Naprzeciw małego lustra gwintowany uchwyt do mocowania lunetki, umożliwiający stabilne wkręcenie lunetki. Skala na ramie posiada oznaczenia od -5 stopni do +125 stopni.

Sekstant Kelvin & Hughes

Hensoldt UK, Enfield (1947- )

1951 — 1975

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 74 obiektów

Kolekcje

18

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd