treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
Widok Lublina od południa. Na pierwszym planie pas łąki z pasmem rzeki. W głębi, na prawo od osi gęsto zabudowane wzgórze Starego miasta z charakterystycznymi dla Lublina budowlami. Kompozycja szczegółowa, fomy modelowane miękkimi, zlewającymi się punktowaniami.

Widok Miasta Lublina od Południa

Kośmiński, Józef

1847

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok Lublina z fragmentem traktu zamojskiego. Po prawej rozległy pejzaż ze sztafażem. W głębi, rozciągnięte w poziomie zabudowania miejskie z charakterystycznymi dla Lublina budowlami. Przedstawienie szczegółowe, modelowane miękkimi, przetartymi smugami, dominują odcienie szarości wzbogacone rdzawym oranżem.

Widok Miasta Lublina od Traktu Zamośćskiego

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

Muzeum Narodowe w Lublinie

Ujęcie lica. Trzyczęściowy rysunek wielobarwny: część zajmująca całą lewą połowę karty ma charakter planu miasta, rysunki u góry i u dołu po prawej to przedstawienie budynków, wszystkie części zawierają opisy (francuskojęzyczne, tuszem w różnych miejscach karty.

Muranów

akwarela (plan dzielnicy miasta)

Vaucher, Fanny

2016

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

grafika - fantazyjny widok Szczecina - Ujęcie z przodu. Fantastyczny - wyimaginowany widok Targu Końskiego, ob. pl. Orła Białego w Szczecinie, ukazanego jako obszerny plac miejski zakomponowany po przekątnej widoku. Plac obudowany 2-3 kondygnacyjnymi, okazałymi kamienicami z wysokimi dachami z wystawkami. Wzdłuż linii zabudowy niewielkie drzewa i długie drewniane ławki. W narożu placu w centrum kompozycji zbiornik wodny otoczony murkiem (rodzaj zakończenia zatoki z mostami widocznymi w tle) z budynkiem studniowym (?) w środku. Po lewej najokazalszy budynek 4 skrzydłowy, 3-kondygnacyjny z 2 wieżami, do którego prowadzi most ponad lewą częścią basenu. W obrębie placu na pierwszym planie ożywiony ruch pieszych i jeźdźców, powozy,wóz z 4 końmi, konie prowadzone przez handlarzy, psy, ludzie pchający taczki, przechadzający się po placu. W tle drzewa o linii nasadzeń sugerujących układ bastionowy.

Fantazyjny widok Szczecina w rejonie Placu Orła Białego

Basset Andre

około 1800

Muzeum Narodowe w Szczecinie

staloryt, grafika, ikonografia - Ujęcie z przodu. Czarno-biały staloryt na papierze.

Widok z ogrodów loży na Szczecin

Winkles Henry, Peters Bernhard

około 1850

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Widok na port i Wzgórze Zamkowe - ujęcie z przodu; Opracowany w manierze impresjonistycznej widok portu z panoramą miejską w tle, ukazujący typowy motyw, oglądany prawdopodobnie ze wschodniego brzegu Odry w rejonie Grabowa. Na I planie po prawej stronie drewniana dalba, za nią dziobowy fragment statku (frachtowiec) w trakcie prac remontowych. Na charakterystycznej, podwyższonej części burty duża, czytelna nazwa statku

Widok na port i Wzgórze Zamkowe

Dekkert Eugen

około 1930

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Widok Lublina opatrzony kartuszem herbowym i legendą. Miasto w szerokim, panoramicznym ujęciu obejmującym przedmieścia: Wieniawę i Tatary. Widok ukazuje charakterystyczne dla Lublina budowle min.- w centrum Kościół jezuitów, za nim wzgórze staromiejskie z Bramami Krakowską i Grodzką, kościoły św. Michała i Dominikanów, zespół zabudowań zamkowych z basztą i kaplicą św. Trójcy. Po lewej widoczne sylwetki kościołów Panny  Marii, Nawrócenia, św. Pawła i św. Ducha. Budowle opatrzone łacińskimi podpisami lub cyframi mającymi odnośniki w legendzie. U góry, na osi kartusz tytułowy z napisem: TIPUS CIVITATIS LUBLINE[N]SIS. / IN REGNO POLONIAE EX OMNIBUS / PARTIBUS MU[N]DI EMPORIO. TER. IN. /ANNO CELEBRARI COSUETOCLARAE. (Widok miasta Lublina w Królestwie Polskim, sławnego w całym swiecie trzy razy na rok odbywającemi się jarmarkami) Po lewej godło Polski, po prawej herb Lublina. Nad dolną krawędzią pas zawierający legendę rozbitą na 4 pola w ozdobnych obramieniach. Przedstawienie prowadzone precyzyjną, cienką kreską, podkolorowane.

Widok Lublina (Tipus civitatis Lublinensis in Regno Poloniae...)

Hogenberg, Abraham

1618

Muzeum Narodowe w Lublinie

kolorowany akwarelą miedzioryt z planem miasta - Ujęcie z przodu, z lekkim skrzywieniem lewego górnego rogu do dołu. Panorama miasta przed trójkątnymi murami obronnymi. Za nimi rzeka ze statkami, za rzeką właściwe miasto z domami, kościołami, zamkiem, wiatrakami. Przed murami drewniany mostek i wąska dróżka prowadząca do miasta. Na dróżce, po lewej stronie pojedynczy przechodnie oraz trzej jeźdźcy w czerwonych i niebieskich płaszczach oraz czarnych trójgraniastych kapeluszach. U dołu rysunku ozdobne obramowanie herbu Szczecina. Po prawej stronie łódka z czterema wiosłującymi mężczyznami w czerwonych, niebieskich i żółtych płaszczach oraz czarnych trójgraniastych kapeluszach. Przy łódce spienione fale morskie. Przy wybranych budowlach podpisy czarnym tuszem oraz numerki. Na dole legenda z najważniejszymi budowlami i rzeką. Po prawej stronie legenda w j. niemieckim, po lewej w j. łacińskim. Pod legendą nazwiska twórców i wydawcy. Cały rysunek wraz z legendą obwiedziony dekoracyjnym obramowaniem w kształcie geometrycznego wzoru.

Widok Szczecina

Werner Friedrich Bernhard

około 1735

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 132 obiektów

Kolekcje

27

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd