treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
N/Bn/1117/ML - W wyodrębnionym polu, ujętym złożoną ornamentalną ramką napis, od góry:
JEDNA MARKA POLSKA 
Niżej klauzula:
Państwo Polskie przyjmuje odpowiedzialność za wymianę / niniejszego biletu na przyszłą polską walutę według stosunku, / który dla Marek Polskich uchwali Sejm Ustawodawczy. / 
Warszawa, dnia 17 maja 1919 roku. 
 Dyrekcja Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej:
Podpisy: Ernest Adam, Józef Zarzycki
Niżej podpis Głównego Skarbnika Mariana Karpusa.
U dołu czerwonym kolorem numer i seria: ICF – 324.454
Niżej drobnym drukiem sankcja za fałszowanie biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
U góry w ramce napis poziomo: BILET POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ
W narożnikach oznaczenie nominału: 1

Rw. W okrągłym polu centralnym Orzeł ustawowy. U góry z lewej i prawej głowy żeńskie. po bokach oznaczenie nominału: 1 – 1
U dołu napis: JEDNA; po bokach: MARKA / POLSKA – MARKA / POLSKA
Druk w kolorze fioletowym i szaroniebieskim.

1 marka polska

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/139/ML - Aw. W falistej ramce ornamentyka kwietna w stylu wiedeńskiej secesji. Z lewej stylizowana tarcza z godłem państwowym; z prawej w stylizowanej tarczy wizerunek królowej Jadwigi, według Jana Matejki. W polu centralnym dużym liternictwem: JEDNA / MARKA POLSKA; niżej drobnym drukiem: PAŃSTWO POSLKIE BIERZE NA SIEBIE ODPOWIEDZIAL- / NOŚĆ ZA WYMIANĘ NINIEJSZEGO BILETU NA PRZYSZŁĄ / WALUTĘ POLSKĄ WEDLUG STOSUNKU, KTÓRY DLA / MAREK POLSKICH UCHWALI SEJM USTAWODAWCZY / WARSZAWA, DNIA 23. SIERPNIA 1919 ROKU / DYREKCJA POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ
W tle oznaczenie nominału, stylizowaną cyfrą arabską.
Podpisy: Józef Zarzycki (Dyrekcja PKKP); Marian Karpus (Skarbnik Główny)
U góry, przy ramce dużym liternictwem: POLSKA . KRAJOWA; u dołu KASA . POŻYCZKOWA
W rogach tonda z oznaczeniem nominału cyfrą arabską.

Rw. W falistej ramce ornamentyka kwietna. W polu centralnym w stylizowanej tarczy godło państwowe; wyżej w stylizowanej ramce tekst z sankcją karną za fałszowanie biletów PKKP. Po bokach, w tondach oznaczenie nominału cyfrą arabską; niżej numer i seria: I Serja CT – Nr 893105

1 marka polska

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/124/ML - Aw. Z lewej w czerwonym bogato zdobionym kartuszu Orzeł polski. Z prawej u góry: JEDNA MARKA POLSKA. Niżej 4-wierszowy tekst: 
Rzesza Niemiecka przyjmuje odpo- / wiedzialność za spłatę biletów Polskiej / Krajowej Kasy Pożyczkowej w Markach / Niemieckich po cenie nominalnej.
Niżej:
Zarząd Generał-Gubernatorstwa / Warszawskiego / Warszawa, dn. 9-go grudnia 1916 roku Faksymilowane podpisy: von Kries, Ueberschaer, von Conrad 
Niżej graficzne przedstawienie pieczęci Zarządu Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego w kolorze czerwonym na wstędze z oznaczeniem nominału. po bokach data: 19 – 17 i nominał 1 – 1. U dołu sankcja  za fałszowanie pieniędzy, w 3 wierszach.

Rw. Z lewej i prawej medaliony z żeńskimi głowami. Napis, u góry:
BILET POLSKIEJ KRAJOWEJ / KASY POŻYCZKOWEJ
u dołu:
JEDNA MARKA POLSKA
Pośrodku oznaczenie nominału: 1
Seria i numer: B.9361689

1 marka polska

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

1916

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/666/ML - Tryptyk złożony z trzech scen:

Tryptyk Polska (Ślepcy, Świt, Przebudzenie)

Kietlicz-Rayski, Konstanty

1917

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/4155 - Czasopismo „Polska Macierz Szkolna”, nr 5-6 z 20 lipca 1918 r. Miesięcznik wydawany w Warszawie poświęcony sprawom oświaty. Druk w miękkiej oprawie, tekst w dwóch kolumnach rozmieszczony na 50 numerowanych stronach. Na okładce w nagłówku tytuł czasopisma. Poniżej dane adresowe redakcji oraz reklamy w ozdobnych ramkach. Na pierwszej stronie powtórzony tytuł. Poniżej nazwisko redaktora oraz niewielka grafika z alegorią P.M.S. Zawartość: sprawozdania z działalności wydawcy (m. in. o działalności Koła Miejskiego P.M.S. w Lublinie) oraz artykuły o tematyce oświatowej (w tym o potrzebie reformy szkół żeńskich). Większość tekstów podpisana nazwiskami autorów.

Czasopismo Polska Macierz Szkolna

Polska Macierz Szkolna

1918

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok 3/4 przód

Bryka Polska

XX wiek

Muzeum – Zamek w Łańcucie

N/Bn/1599/ML - Awers. W lewym marginesie 2 wierszowy tekst formuły prawnej dotyczący obiegu przekazu, w pionie w ozdobnym giloszu napis w kolorze  czarnym: POLSKA KRAJOWA KASA POŻYCZKOWA. W tle pola przekazu, w kontrze po łuku: POLSKA KRAJOWA / KASA POŻYCZKOWA. poziomo nadruk: PRZEKAZ na Mp 100,000.000 / POLSKA KRAJOWA KASA POŻYCZKOWA wypłaci okazicielowi niniejszego / przekazu w każdym ze swych oddziałów w terminie do dnia 31 marca 1924 r. kwotę . marek polskich pięćdziesiąt milionów. / Warszawa, dnia 20 listopada 1923 r. 
Niżej z prawej: POLSKA KRAKOWA KASA POŻYCZKOWA
Podpisy: Karol Rybiński, Witold Mokrzycki
U góry, nieco z lewej, numeracja: No 0167612
Czerwonym kolorem prawoskośny nadruk  pomiędzy dwiema liniami: WZÓR
Dwukrotnie powtórzony napis poziomo:  Bez wartości. Przekaz dwukrotnie perforowany.

Rewers: Czysty

Przekaz na 100 000 000 marek polskich - wzór

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

1923

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1440/ML - Aw. W ramce z motywami pawich ogonów i akantu, w rogach, w ozdobnych owalach wartość: 1000. Centralnie u góry w łuku: BANK POLSKI; niżej poziomo: TYSIĄĆ ZŁOTYCH / WARSZAWA dn 28 LUTEGO 1919 roku / DYREKCJA BANKU POSLKIEGO / GŁÓWNY SKARBNIK
Podpisy, odpowiednio: Stanisław Karpiński – Zygmunt Chamiec / Marian Karpus
Po bokach na osi numeracja: No. / S.A. 1338701 – No. / S.A. 1338701
U dołu dwa tonda; w lewym wizerunek Tadeusza Kościuszki, w prawym znak wodny z przedstawieniem wodza z profilu. Po bokach wartość słownie: TYSIĄC – TYSIĄC
U dołu pod ramka sygnatura wytwórni.

Rw. W ozdobnej ramce z motywami akantu od góry klauzula zakomponowana w łuku: NA MOCY UCHWALY SEJMOWEJ BILETY / BANKU POLSKIEGO SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM / W POLSCE; niżej poziomo sankcja: PODRABIANIE BIELTÓW I WSPÓŁDZIAŁANIE / W ICH ROZPOWSZECHNIANIU / KARANE JEST CIĘŻKIM / WIĘZIENIEM
Pomiędzy klauzulami, na tle giloszy, wartość ozdobnymi cyframi: 1000
Niżej dwa tonda; w lewym znak wodny z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, w prawym godło państwa polskiego. Po bokach w małych tondach: 1000 – 1000. W krótszych bokach ramki pionowo: TYSIĄC – TYSIĄC

1000 złotych

Waterlow & Sons Limited

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1118/ML - Aw. Od góry:
BILET POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ / Pięć Marek Polskich / Państwo Polskie przyjmuje odpowiedzialność za wymianę niniejszego / biletu na przyszłą walutę według stosunku, który dla Marek / Polskich uchwali Sejm Ustawodawczy. / Warszawa, dnia 17 maja 1919 roku. / Dyrekcja Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej
Po bokach w graficznej formie oznaczanie nominału - 5
Niżej podpisy Dyrekcji PKKP - Ernest Adam, Józef Zarzycki
i Głównego Skarbnika - Marian Karpus
U dołu, w poziomo zakomponowanym roślinnym odcinku powtórzone trzykrotnie oznaczenie nominału - 5MP
U dołu z lewej w kolorze czerwonym seria i numer: T 099790

Rw. Z prawej w medalionie popiersie Bartosza Głowackiego, zwrócony 3/4 w lewo. Z prawej w ramce napis: BILET POSLKIEJ KRAJOWEJ / KASY POŻYCZKOWEJ / 5 / MAREK POLSKICH
U dołu w ramce sankcja karna za fałszowanie i puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy PKKP. 
Dodatkowe oznaczenie nominału dwukrotnie u góry - 5MP i z lewej słownie - PIĘĆ

5 marek polskich

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 2208 obiektów

Kolekcje

146

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd